free web site hit counter
داک پدیا | ارائه مطالب آموزشی | مقالات | پایان نامه ها

روانشناسی

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 بهداشت روانی, پایان نامه ها, روانشناسی 0

بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران

بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي  قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسی مردم شناختی شیوع مصرف قلیان میان زنان

بررسی مردم شناختی شیوع مصرف قلیان میان زنان

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی مردم شناختی شیوع مصرف قلیان میان زنان به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی 0

بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان دوره ابتدايي

بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي  رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان دوره ابتدايي

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان دوره ابتدايي  به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

اشتغال زنان وتأثیر آن بر اقتصاد خانواده

اشتغال زنان وتأثیر آن بر اقتصاد خانواده

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه اشتغال زنان وتأثیر آن بر اقتصاد خانواده به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان ۴۹-۱۵ ساله

بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان  ۴۹-۱۵ ساله

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان ۴۹-۱۵ ساله به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۹, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسی رابطه خودکارامدی وابرازوجودبا بهزیستی روانشناختی

بررسی رابطه خودکارامدی وابرازوجودبا بهزیستی روانشناختی

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی رابطه خودکارامدی وابرازوجودبا بهزیستی روانشناختی به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۹, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی 0

تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان درپایه اول

تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان درپایه اول

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه تاثیر اموزش پیش دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان درپایه اول به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۹, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

پایان نامه بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و ابعاد اعتماد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

پایان نامه بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و ابعاد اعتماد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

داک پدبا – جهت دانلود پایان نامه پایان نامه بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و ابعاد اعتماد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۸, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0