free web site hit counter
داک پدیا | ارائه مطالب آموزشی | مقالات | پایان نامه ها

پایان نامه ها

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه

نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسی مد و مد گرایی

بررسی مد و مد گرایی

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی مد و مد گرایی به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی 0

عوامل موثر بر کارایی کارکنان آموزش و پرورش

عوامل موثر بر کارایی کارکنان آموزش و پرورش

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه عوامل موثر بر کارایی کارکنان آموزش و پرورش به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

صله رحم

صله رحم

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه صله رحم به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, حوزه و دینی 0

تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 بهداشت روانی, پایان نامه ها, روانشناسی 0

بررسی گرایش جوانان به شبکه های ماهواره

بررسی  گرایش جوانان به شبکه های ماهواره

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی گرایش جوانان به شبکه های ماهواره به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسي و شناخت ملاكهاي همسرگزيني

بررسي و شناخت ملاكهاي همسرگزيني

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسي و شناخت ملاكهاي همسرگزيني به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی 0

بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران

بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي  قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسی مردم شناختی شیوع مصرف قلیان میان زنان

بررسی مردم شناختی شیوع مصرف قلیان میان زنان

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی مردم شناختی شیوع مصرف قلیان میان زنان به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی 0