free web site hit counter
داک پدیا | ارائه مطالب آموزشی | مقالات | پایان نامه ها
بررسی مد و مد گرایی

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی مد و مد گرایی به ادامه مطلب مراجعه کنید .

 

بررسی مد و مد گرایی

 

خلاصه :

چکیده:

از مسائل اجتماعی که هم در ایران و هم در سایر کشورهای در حال توسعه می توان مشاهده کرد گرایش مردم به مدگرایی است که قشر جوان و آسیب پذیر را تهدید می کند.در خصوص مسائل مدگرایی و گزاره های از این دست باید این را در نظر داشت که مد بازتاب و انعکاس لایه های زیرین فرهنگی جامعه است ، یعنی وقتی فرهنگ جامعه از یک عمق و غنایی برخوردار باشد و از یک دست مایه های فلسفی بهره ببرد، بازتاب و انعکاس این دست مایه های فرهنگی در روبنای جامعه به صورت ظاهر تجلی پیدا می کند.

این تجلی در هر دوره مقطع و عصر این دوره ها امروزه مقاطع ده ساله را در بر می گیرد تحقق می یابد ، این رویکرد ها ، نسبت به زیر ساخت های فکری و فلسفی جامعه که بازتابشان را به صورت مد می بینیم جدید هستند. ولی عمری به درازای زیر ساخت های فکری مردم دارند.

پس در واقع هیچ گاه مد و پدیده های نو در ظاهر رفتار و گفتار و کردار افراد یکدفعه بوجود نمی آیند،حتما از ریشه خاصی نشأت می گیرند که ان ریشه در مبنای فلسفه جامعه وجود دارد و به عمق و لایه های زیرین جامعه باز می گردد، پس اگر بخواهیم انعکاس لایه های زیرین فرهنگی جامعه را علنی و شفاف و عریان ببینیم در قالب مد خود را نشان می دهد.

البته مدگرایی جعلی است و گاهی اصیل و ریشه دار ، یعنی از لایه های زیرین جامعه نشأت گرفته است ، اگر مد تقلیدی آگاهانه یا جاهلانه از گزاره های مربوط به مبانی فکری یک جامعه دیگر باشد جعلی است و نوعی حرکت تقلیدی شمرده می شود.

 

 

نوع فایل : WORD

فایل قابل ویرایش است

  • سبد خریدتان خالی است.

 

 

درباره نویسنده

دیدگاهی بنویسید